ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Стартира изпълнението по Дейност 3

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, От 16септември 2014 г. стартира изпълнението на Дейност 3. попроектBG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика” по Оперативна пр

Обучителна школа на тема: „Съвременни проблеми и подходи в биомедицинските изследвания“

В изпълнение на Дейност 2 по проект BG051PO001-3.3.06-0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“ с бенефициент Медицинският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и с пар

Подбор на нови членове на целевата група – 4

Уважаеми колеги, От 18 юли 2013 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира изпълнението на 24-месечен проект BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за

Обява за Заключителен семинар по Обучителна школа

Уважаеми колеги, Заключителният семинар по обучителна школа „Новите предизвикателства 2014 – 2020“ ще се проведе ще се проведе на 17.09.2014 г. в Заседателна зала 2 – Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ (Северно крило – Партер) от 9.00 часа. ТЕМА НА СЕМИНАРА „Новите пред

Предстоящ Семинар МАДАРА – Dr. Nicola Seriani

NKSNT Семинар МАДАРА, 24.06.2014, 15:00, зала 111 на ИОХЦФ; Dr. Nicola Seriani На 24.06.2014 г. от 15.00 часа в зала 111 на Института по органична химия с център по фитохимия (ИОХЦФ) на БАН, Ул. Aкад. Г. Бончев, Бл. 9 Dr. Nicola Seriani, International Center for Theoretical Physics, T

Анкета за докторанти и постдокторанти

Във връзка с изпълнението на заложените дейности по Проект №BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика”, който се осъществява с финансовата подкр

Обява за стартиране и изпълнение на проекта

Уважаеми колеги, От 18 юли 2013 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира изпълнението на 24-месечен проектBG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за

Трети подбор на членове на целевата група

Уважаеми колеги, От 18 юли 2013 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира изпълнението на 24-месечен проект BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за

Втори дискусионен семинар за целевата група

Уважаеми колеги, В изпълнение на основните дейности на проекта BG051PO001-3.3.06-004,„Изграждане  на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни  научни изследвания от значение за медицинската практика“, на 15 Април 2014 година в гр.  София, Заседа