ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Представяне на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Уважаеми Колеги,

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“
ще бъде представена на 1 юли 2015 г. (сряда), от 10:00 до 13:00 часа, в Големия салон на БАН.

В информационното събитие ще участват заместник-министрите на образованието и науката проф. Николай Денков и проф. Костадин Костадинов.

За пръв път от много години ще има на разположение голяма сума, над 500 млн. лв., за финансиране на научни изследвания. Oт ключово значение ще са правилата и процедурите за финансиране на проектите.

Leave a Reply

*

captcha *