ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Добре дошли на интернет портала на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

„Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика”Тук имате възможност да се запознаете със съобщения, презентации, анализи в областта на фундаменталните и приложни изследвания с биомедицинско приложение.
Ще имате възможност да се запознаете с новини, анализи, полезни връзки, съобщения и възможности за новата европейска програма, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии;
В тази секция може да намерите съобщения за предстоящи научни форуми в областите на научен интерес на целевата група – биомедицински и природонаучни изследвания.
Тук имате възможност да се запознаете със съобщения, презентации, анализи в областта на фундаменталните и приложни изследвания с биомедицинско приложение.