ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Рекламни материали

Рекламните материали са част от методите за осигуряване на публичност и прозрачност на проекта които се осъществявяват от самото стартиране  на проекта и по време на целия период на неговата реализация.

В галерията може да ги погледнете рекламните материали на проекта.

[huge_it_gallery id=“2″]