ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Връчване на сертификати за чуждоезиково обучение

Уважаеми колеги, На 16 януари 2015г, от 17:30ч в Конферентната зала на Ректорат СУ „Св. Климент Охридски“, официално ще бъдат връчени сертификатите на успешно преминалите чуждоезиково обучение по проекта.

Infocngres 2015

Уважаеми колеги, Както сте информирани за реализирането на дейност 4 „Кариерно-информационна дейност, мобилност и популяризиране на научната кариера в областта на биомедицинските научни изследвания“ всеки от членовете на целевата група може да бъде командирован за сметка на проекта за

Нов подбор за целевата група 7

Уважаеми колеги, От 18 юли 2013 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира изпълнението на 24-месечен проект BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за

Семинар: „България по европейския път към 2020“.

Уважаеми колеги, Български икономически форум организира семинар на тема: „България по европейския път към 2020“. Дата: 4 дек 2014 Място: София Хотел Балкан (бившия Шератон) Участие: За студенти, докторанти и преподаватели, участието във Форума на 4 дек. 2014 е БЕЗПЛАТНО!

Нов подбор на членове на целевата група 6

Уважаеми колеги, От 18 юли 2013 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира изпълнението на 24-месечен проект BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за

ProDuCt – Project Development Consulting JSC Семинар

Уважаеми колеги, На 1.12.2014 ще се проведе ProDuCt – Project Development Consulting JSC Семинар Подробна програма за провеждането на  може да изтеглите от ТУК

Подбор на членове на целевата група – 5

Уважаеми колеги, От 18 юли 2013 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира изпълнението на 24-месечен проект BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за

Първа национална конференция по Биотехнология в България

Уважаеми колеги, Във връзка с предстоящата Първа национална конференция по Биотехнология у нас ви предоставяме пълната програма на събитието. Конференцията ще се проведе на 17-18 октомври 2014г. в Биологически Факултет на СУ „Климент Охридски“ Програма на конференцията по

Актуални графици за обучение по чужди езици

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В изпълнение на Дейност 4: Кариерно-информационна дейност, мобилност и популяризиране на научната кариера в областта на биомедицинските научни изследвания. Информиране и публичност попроектBG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изслед

8-а международна среща „Заедно в котрола над рака“

Уважаеми колеги, На 24 и 25 октомври 2014 в Плевен ще се проведе 8-а поредна Международна среща за Превенция с рака: „Заедно в контрола над  рака“ ИЗТЕГЛИ ПРОГРАМАТА