ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Първа национална конференция по Биотехнология в България

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящата Първа национална конференция по Биотехнология у нас ви предоставяме пълната програма на събитието. Конференцията ще се проведе на 17-18 октомври 2014г. в Биологически Факултет на СУ „Климент Охридски“

dokumentdownloadПрограма на конференцията по Биотхенология