ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Резултати от атестиране на целевата група

Уважаеми колеги, Вече са достъпни резултатите от атестирането на целевата група. Може да изтеглите резултатите от тук: РЕЗУЛТАТИ ОТ АТЕСТИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Заключителна конференция

В изпълнение на Дейност 4 по проект BG051PO001-3.3.06-0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“ с бенефициент Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и с парт

Критерии за оценка на дейноста на целевата група

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040 – Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинска

Представяне на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Уважаеми Колеги, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ ще бъде представена на 1 юли 2015 г. (сряда), от 10:00 до 13:00 часа, в Големия салон на БАН. В информационното събитие ще участват

Дискусионни семинари по Дейност 3

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, От 18 и 19 май 2015 г. в изпълнение на задачите от Дейност 3. по проект BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика” по Оператив

Иновационни семинари за преподаватели и студенти 2015

За втора година Amgen и Джуниър Ачийвмънт България организират иновационни семинари за преподаватели и студенти от медицински и биологични специалности по програма „Учебна компания за студенти“ (JA StartUp program). Семинарите ще се проведат както следва: 19 март 2015 г., четвъртък, 9

Четвърти дискусионен семинар за целевата група

Уважаеми колеги, В изпълнение на основните дейности на проекта BG051PO001-3.3.06-004, „Изграждане  на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни  научни изследвания от значение за медицинската практика“, на 18 Март 2015 година в гр.  София, Заседа

Подбор на членове за проекта 8

Уважаеми колеги, От 18 юли 2013 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира изпълнението на 24-месечен проект BG051PO001-3.3.06–0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за

Връчване на Сертификати за Езиково обучение

В Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха връчени сертификатите за успешно приключилото обучение по чужди езици на 24 докторанти, постдокторанти и млади учени, членове на целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисциплинарни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ

Уважаеми колеги, Както сте запознати по дейност 4 „Кариерно-информационна дейност, мобилност и популяризиране на научната кариера в областта на биомедицинските научни изследвания. Информиране и публичност“ на проекта, като членове на целевата група имате възможнст да реализирате по ед