ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040

Резултати от атестиране на целевата група

Уважаеми колеги,

Вече са достъпни резултатите от атестирането на целевата група.

Може да изтеглите резултатите от тук:

РЕЗУЛТАТИ ОТ АТЕСТИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Leave a Reply

*

captcha *